ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز تصفیه آب‌های صنعتی

تصفیه آب‌های صنعتی

پروژه تخصصی رشته شیمی-تصفیه آب‌های صنعتی

کد فایل:6139
دسته بندی: پروژه تخصصی » رشته شیمی
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 113 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

حجم فایل:636 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 23,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پروژه تخصصی رشته شیمی-

  تصفیه آب‌های صنعتی

  فهرست مطالب

  جکیده................................................................................................................................................................. 1

  فصل اول............................................................................................................................................................. 3

  مقدمه.................................................................................................................................................................. 3

  1-1 مقدمه......................................................................................................................................................... 4

  1-2  آلودگی آب............................................................................................................................................... 4

  1-2-1 آلوده کننده‌های صنعتی....................................................................................................................... 6

  1-2-2 فاضلاب خانگی..................................................................................................................................... 6

  فصل دوم............................................................................................................................................................. 7

  گسترش سیستم‌های تصفیه آب...................................................................................................................... 7

  2ترکیب.............................................................................................................................................................. 8

  2-2فرآیندها....................................................................................................................................................... 8

  2-3-1 فیلتراسیون مستقیم............................................................................................................................. 8

  2-3-1-تصفیه آب متداول................................................................................................................................. 9

  2-3-2 تصفیه آب فیلتراسیون غشایی میکروفیلتراسیون اولترا فیلتراسیون............................................... 9

  2-3-3 فیلتر تصفیه آب شنی کند................................................................................................................... 9

  2-4  سختی:...................................................................................................................................................... 9

  2-4-1 سختی گیری و تصفیه آب با آهک و سودا.......................................................................................... 9

  در تأسیسات کوچک بسیار متداول است. دفع و بازیابی مجدد محلول‌ها می‌تواند یکی از مشکلات باشد. 2-4-3 تصفیه آب با نانوفیلتراسیون......................................................................................................................................................................... 10

  2-5کل جامدات محلول.................................................................................................................................. 10

  2-6ترکیبات شیمیایی آلی............................................................................................................................ 12

  -2-7رادیونوکلوئیدها....................................................................................................................................... 13

  -2--7--2 جذب استفاده از کربن برای جذب،............................................................................................ 13

  2-7-3-رادیوم................................................................................................................................................. 13

  2-7-4اورانیوم.................................................................................................................................................. 13

  2-8-2ویروس‌ها تصفیه متداول، فیلتراسیون غشایی،................................................................................... 14

  2-8-3کیست‌های پروتوزا تصفیه متداول،..................................................................................................... 14

  2-8-4 جلبک سولفات مس، تصفیه متداول................................................................................................. 14

  2-5-5-2 اکسیداسیون با کلر، ازن، پرمنگنات پتاسیم................................................................................. 15

  2-8-5-3جذب با GAC یا PAC کربن فعال گرانولی به............................................................................ 15

  2-9 رنگ.......................................................................................................................................................... 16

  2-9-1 انعقاد/ترسیب مقادیر زیاد انعقاد کننده............................................................................................. 16

  2-9-2تصفیه آب جذب با GAC عمر بستر کربن فعال گرانولی می‌تواند بستگی کمی به سطوح و زمان تماس بستر خالی (EBCT) داشته باشد.................................................................................................................................................................. 16

  2-9-3 اکسیداسیون با کلر، ازن، پرمنگنات پتاسیم...................................................................................... 16

  فصل سوم......................................................................................................................................................... 17

  سیستم‌های تصفیه آب‌ها............................................................................................................................... 17

  3-سیستم های پیش تصفیه آب صنعتی...................................................................................................... 18

  1-3اولترا فیلتراسیون UF.............................................................................................................................. 19

  2-3نانو فیلتراسیون......................................................................................................................................... 19

  3-3دیونایزر / آب بدون یون (خالص )/ دستگاه دیونایزر............................................................................. 19

  4-3سیستم کلرزنی / کلرزن مایع / کلرزن گازی......................................................................................... 20

  5-3دستگاه اشعه فرابنفش (UV)................................................................................................................ 20

  6-3ازن ژنراتور / دستگاه ازن.......................................................................................................................... 20

  7-3مواد شیمیایی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب صنعتی............................................................................. 21

  8-3سختی گیر رزینی / دستگاه سختیگیر / سختی گیر آب...................................................................... 21

  9-3تصفیه آب / تصفیه آب نیمه صنعتی..................................................................................................... 21

  10-3ممبرین / ممبران صنعتی / ممبران..................................................................................................... 22

  11-3تصفیه آب | دستگاه تصفیه آب خانگی.............................................................................................. 22

  12-3آنتی اسکالانت / ضد رسوب ممبران/ Dm......................................................................................... 22

  13-3دستگاه تصفیه آب / دستگاه تصفیه آب صنعتی................................................................................ 23

  14-3         TDS meter/Flowmeter/Ec meter/Ph meter................................................. 23

  15-3  اسمز معکوس / اسمز معکوس R.O / دستگاه اسمز معکوس......................................................... 24

  3-15-1 اساس کار اسمز معکوس و عملکرد محاسباتی اسمز معکوس...................................................... 24

  16-3پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی........................................................................................................... 24

  1-16-3-انواع روش‌های معمول تصفیه فیزیکی (Physical Treatment):........................................ 24

  2-16-3-انواع روش‌های معمول تصفیه فیزیکو شیمیایی (Physical_chemical Treatment):  25

  3-16-3-انواع روش‌های معمول تصفیه بیولوژیکی (Biological Treatment):................................ 25

  3-16-4تصفیه بیولوژیک با کمک باکتری‌های بی هوازی............................................................................ 26

  17-3تصفیه بی هوازی فاضلاب با سرعت بالا.............................................................................................. 26

  18-3چربیگیر API....................................................................................................................................... 27

  19-3روش لجن فعال (اکتیو) SBR & RBC.......................................................................................... 28

  20-3 سپتیک تانک....................................................................................................................................... 30

  4-1پالایش زیستی......................................................................................................................................... 39

  4-2بیوگاز (Biogas)..................................................................................................................................... 39

  4-3تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش لجن فعال Activated Sludge............................................... 43

  4-4محسنات:.................................................................................................................................................. 44

  4-5تولید کمپوست........................................................................................................................................ 45

  4-6 اصول فرآیند............................................................................................................................................. 46

  منابع
  برچسب ها: پروژه تخصصی شیمی تصفیه صنعتی

 • پروژه تخصصی رشته شیمی-تصفیه آب‌های صنعتی

  فهرست مطالب

  جکیده................................................................................................................................................................. 1

  فصل اول............................................................................................................................................................. 3

  مقدمه.................................................................................................................................................................. 3

  1-1 مقدمه......................................................................................................................................................... 4

  1-2 آلودگی آب............................................................................................................................................... 4

  1-2-1 آلوده کننده‌های صنعتی....................................................................................................................... 6

  1-2-2 فاضلاب خانگی..................................................................................................................................... 6

  فصل دوم............................................................................................................................................................. 7

  گسترش سیستم‌های تصفیه آب...................................................................................................................... 7

  2ترکیب.............................................................................................................................................................. 8

  2-2فرآیندها....................................................................................................................................................... 8

  2-3-1 فیلتراسیون مستقیم............................................................................................................................. 8

  2-3-1-تصفیه آب متداول................................................................................................................................. 9

  2-3-2 تصفیه آب فیلتراسیون غشایی میکروفیلتراسیون – اولترا فیلتراسیون............................................... 9

  2-3-3 فیلتر تصفیه آب شنی کند................................................................................................................... 9

  2-4 سختی:...................................................................................................................................................... 9

  2-4-1 سختی گیری و تصفیه آب با آهک و سودا.......................................................................................... 9

  در تأسیسات کوچک بسیار متداول است. دفع و بازیابی مجدد محلول‌ها می‌تواند یکی از مشکلات باشد. 2-4-3 تصفیه آب با نانوفیلتراسیون......................................................................................................................................................................... 10

  2-5کل جامدات محلول.................................................................................................................................. 10

  2-6ترکیبات شیمیایی آلی............................................................................................................................ 12

  -2-7رادیونوکلوئیدها....................................................................................................................................... 13

  -2--7--2 جذب استفاده از کربن برای جذب،............................................................................................ 13

  2-7-3-رادیوم................................................................................................................................................. 13

  2-7-4اورانیوم.................................................................................................................................................. 13

  2-8-2ویروس‌ها تصفیه متداول، فیلتراسیون غشایی،................................................................................... 14

  2-8-3کیست‌های پروتوزا تصفیه متداول،..................................................................................................... 14

  2-8-4 جلبک سولفات مس، تصفیه متداول................................................................................................. 14

  2-5-5-2 اکسیداسیون با کلر، ازن، پرمنگنات پتاسیم................................................................................. 15

  2-8-5-3جذب با GAC یا PAC کربن فعال گرانولی به............................................................................ 15

  2-9 رنگ.......................................................................................................................................................... 16

  2-9-1 انعقاد/ترسیب مقادیر زیاد انعقاد کننده............................................................................................. 16

  2-9-2تصفیه آب جذب با GAC عمر بستر کربن فعال گرانولی می‌تواند بستگی کمی به سطوح و زمان تماس بستر خالی (EBCT) داشته باشد.................................................................................................................................................................. 16

  2-9-3 اکسیداسیون با کلر، ازن، پرمنگنات پتاسیم...................................................................................... 16

  فصل سوم......................................................................................................................................................... 17

  سیستم‌های تصفیه آب‌ها............................................................................................................................... 17

  3-سیستم های پیش تصفیه آب صنعتی...................................................................................................... 18

  1-3اولترا فیلتراسیون UF.............................................................................................................................. 19

  2-3نانو فیلتراسیون......................................................................................................................................... 19

  3-3دیونایزر / آب بدون یون (خالص )/ دستگاه دیونایزر............................................................................. 19

  4-3سیستم کلرزنی / کلرزن مایع / کلرزن گازی......................................................................................... 20

  5-3دستگاه اشعه فرابنفش (UV)................................................................................................................ 20

  6-3ازن ژنراتور / دستگاه ازن.......................................................................................................................... 20

  7-3مواد شیمیایی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب صنعتی............................................................................. 21

  8-3سختی گیر رزینی / دستگاه سختیگیر / سختی گیر آب...................................................................... 21

  9-3تصفیه آب / تصفیه آب نیمه صنعتی..................................................................................................... 21

  10-3ممبرین / ممبران صنعتی / ممبران..................................................................................................... 22

  11-3تصفیه آب | دستگاه تصفیه آب خانگی.............................................................................................. 22

  12-3آنتی اسکالانت / ضد رسوب ممبران/ Dm......................................................................................... 22

  13-3دستگاه تصفیه آب / دستگاه تصفیه آب صنعتی................................................................................ 23

  14-3 TDS meter/Flowmeter/Ec meter/Ph meter................................................. 23

  15-3 اسمز معکوس / اسمز معکوس R.O / دستگاه اسمز معکوس......................................................... 24

  3-15-1 اساس کار اسمز معکوس و عملکرد محاسباتی اسمز معکوس...................................................... 24

  16-3پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی........................................................................................................... 24

  1-16-3-انواع روش‌های معمول تصفیه فیزیکی (Physical Treatment):........................................ 24

  2-16-3-انواع روش‌های معمول تصفیه فیزیکو شیمیایی (Physical_chemical Treatment): 25

  3-16-3-انواع روش‌های معمول تصفیه بیولوژیکی (Biological Treatment):................................ 25

  3-16-4تصفیه بیولوژیک با کمک باکتری‌های بی هوازی............................................................................ 26

  17-3تصفیه بی هوازی فاضلاب با سرعت بالا.............................................................................................. 26

  18-3چربیگیر API....................................................................................................................................... 27

  19-3روش لجن فعال (اکتیو) SBR & RBC.......................................................................................... 28

  20-3 سپتیک تانک....................................................................................................................................... 30

  4-1پالایش زیستی......................................................................................................................................... 39

  4-2بیوگاز (Biogas)..................................................................................................................................... 39

  4-3تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش لجن فعال Activated Sludge............................................... 43

  4-4محسنات:.................................................................................................................................................. 44

  4-5تولید کمپوست........................................................................................................................................ 45

  4-6 اصول فرآیند............................................................................................................................................. 46

  منابع
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.