ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده

فایل های دیگر فروشنده

ارائه يک روش نوين در محاسبات ابری براي دسترسي به اطلاعات به کمک سيستمهاي پيشنهاد دهنده نرم افزار ارائه يک روش نوين در محاسبات ابری براي دسترسي به اطلاعات به کمک سيستمهاي پيشنهاد دهنده نرم افزار قیمت: 15,000 تومان
نمونه پروپوزال رشته مهندسی نرم افزار ارائه روشی با استفاده از جداول بروزرسانی ویادگیري عاملهاي سیار نمونه پروپوزال رشته مهندسی نرم افزار ارائه روشی با استفاده از جداول بروزرسانی ویادگیري عاملهاي سیار قیمت: 10,000 تومان
پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(بوسینین و کازلاسکایت،2012) پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(بوسینین و کازلاسکایت،2012) قیمت: 4,000 تومان
نمونه سوال تخصصی آتش نشانی ویژه آزمون های استخدامی معادن(گل گهر) نمونه سوال تخصصی آتش نشانی ویژه آزمون های استخدامی معادن(گل گهر) قیمت: 8,000 تومان
کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی کارشناسی پیوسته- گام های حرفه ایی شدن (از واقعیت ها تا آرمان ها ) کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی کارشناسی پیوسته- گام های حرفه ایی شدن (از واقعیت ها تا آرمان ها ) قیمت: 15,000 تومان
ترجمه مقاله Test Case Prioritization Based on Genetic Algorithm and Test-Points Coverage ترجمه مقاله Test Case Prioritization Based on Genetic Algorithm and Test-Points Coverage قیمت: 12,000 تومان
دانلود نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته علوم آزمایشگاهی با پاسخنامه دانلود نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته علوم آزمایشگاهی با پاسخنامه قیمت: 5,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی مناسب برای فصل دوم پایان نامه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی مناسب برای فصل دوم پایان نامه قیمت: 10,000 تومان
مبانی نظری و ادبیات تحقیق برای فصل دوم وفاداری سازمانی مبانی نظری و ادبیات تحقیق برای فصل دوم وفاداری سازمانی قیمت: 10,000 تومان
مبانی نظری و ادبیات تحقیق فضیلت سازمانی ویرایش جدید مبانی نظری و ادبیات تحقیق فضیلت سازمانی ویرایش جدید قیمت: 10,000 تومان

سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده

سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده

کد فایل:6042
دسته بندی: سمینار » رشته کامپیوتر
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 290 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:620 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده

  فهرست

  چکیده............................................................................................................................................ 1

  مقدمه............................................................................................................................................. 2

  طرح موضوع................................................................................................................................... 3

  بیان مسئله....................................................................................................................................... 3

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................................ 4

  اهداف تحقیق................................................................................................................................... 5

  فرضیههای تحقیق.............................................................................................................................. 5

  تعاریف واژهها................................................................................................................................. 5

  خوشهبندی داده................................................................................................................................ 6

  خوشهبندی سلسلهمراتبی.................................................................................................................... 7

  خوشهبندی مبتنی بر مدل.................................................................................................................... 7

  خوشهبندی مبتنی بر تابع هدف............................................................................................................. 8

  روشهای بهینهسازی........................................................................................................................... 8

  جزئیات الگوریتم کرم شبتاب................................................................................................................ 9

  ساختار الگوریتم کرم شبتاب............................................................................................................... 10

  پارامترهای مربوط به الگوریتم کرم شبتاب............................................................................................. 10

  روش زندگی کرم شبتاب................................................................................................................... 12

  تحلیل خوشهای.............................................................................................................................. 14

  اندازهگیری تشابه............................................................................................................................ 15

  روشهای حل مسئله خوشهبندی.......................................................................................................... 16

  روشهای اصلی خوشهبندی................................................................................................................. 16

  روش افرازی.................................................................................................................................. 16

  الگوریتم k-means........................................................................................................................ 17

  اعتبار خوشه................................................................................................................................... 20

  مفاهیم مربوط به الگوریتم کرم شبتاب................................................................................................... 21

  الگوریتم کرم شبتاب......................................................................................................................... 21

  الگوریتم کرم شبتاب تکاملی............................................................................................................... 23

  تابع برازش اول............................................................................................................................... 25

  نتیجهگیری.................................................................................................................................... 28

  پیشنهادات..................................................................................................................................... 29

  فهرست منابع و مآخذ....................................................................................................................... 30


  در این پژوهش دو الگوریتم، یکی فراابتکاری و دیگری تکاملی برای خوشه­بندی داده ارائه می­­کنیم. مسأله خوشه­بندی، دسته­بندی داده­هایی را که از نظر پارامتر­های مورد علاقه، شباهت بیشتری به یکدیگر دارند، تقسیم­بندی می­کند. یکی از روش­های موجود در این زمینه الگوریتم k- means  می­باشد، علی­رغم وابستگی این الگوریتم به شرایط اولیه و همگرایی به نقاط بهینه محلی، تعداد n داده را به k خوشه با سرعت بالا، دسته­بندی می­نماید. از آنجا که در مسئله خوشه­بندی با حجم انبوهی از داده­ها سروکار داریم یکی از روش­های مناسب برای خوشه­بندی بهینه استفاده از الگوریتم­های فراابتکاری است که باعث بهبود عملکرد خوشه­بندی می­شود. در این پایان نامه جهت رفع مشکلات موجود در الگوریتم  k-meansاز روش ترکیبی مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب تکاملی بهره گرفته خواهد شد. در این پژوهش ابتدا مساله را با الگوریتم کرم شب تاب حل نمودیم و بعد آن را با الگوریتم تکامل تفاضلی ترکیب کرده و برای اعتبار سنجی، روش پیشنهادی بر روی چندین مجموعه داده استاندارد مشهور پیاده­سازی شد. نتایج شبیه­سازی نشان داد ترکیب این دو الگوریتم نسبت به اجرای منفرد آنها جواب بهینه­تری را حاصل می­کند.
  برچسب ها: کرم شب تاب تکاملی خوشه بندی داده سمینار
 • سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده
  فهرست

  چکیده............................................................................................................................................ 1

  مقدمه............................................................................................................................................. 2

  طرح موضوع................................................................................................................................... 3

  بیان مسئله....................................................................................................................................... 3

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................................ 4

  اهداف تحقیق................................................................................................................................... 5

  فرضیههای تحقیق.............................................................................................................................. 5

  تعاریف واژهها................................................................................................................................. 5

  خوشهبندی داده................................................................................................................................ 6

  خوشهبندی سلسلهمراتبی.................................................................................................................... 7

  خوشهبندی مبتنی بر مدل.................................................................................................................... 7

  خوشهبندی مبتنی بر تابع هدف............................................................................................................. 8

  روشهای بهینهسازی........................................................................................................................... 8

  جزئیات الگوریتم کرم شبتاب................................................................................................................ 9

  ساختار الگوریتم کرم شبتاب............................................................................................................... 10

  پارامترهای مربوط به الگوریتم کرم شبتاب............................................................................................. 10

  روش زندگی کرم شبتاب................................................................................................................... 12

  تحلیل خوشهای.............................................................................................................................. 14

  اندازهگیری تشابه............................................................................................................................ 15

  روشهای حل مسئله خوشهبندی.......................................................................................................... 16

  روشهای اصلی خوشهبندی................................................................................................................. 16

  روش افرازی.................................................................................................................................. 16

  الگوریتم k-means........................................................................................................................ 17

  اعتبار خوشه................................................................................................................................... 20

  مفاهیم مربوط به الگوریتم کرم شبتاب................................................................................................... 21

  الگوریتم کرم شبتاب......................................................................................................................... 21

  الگوریتم کرم شبتاب تکاملی............................................................................................................... 23

  تابع برازش اول............................................................................................................................... 25

  نتیجهگیری.................................................................................................................................... 28

  پیشنهادات..................................................................................................................................... 29

  فهرست منابع و مآخذ....................................................................................................................... 30  در این پژوهش دو الگوریتم، یکی فراابتکاری و دیگری تکاملی برای خوشه­بندی داده ارائه می­­کنیم. مسأله خوشه­بندی، دسته­بندی داده­هایی را که از نظر پارامتر­های مورد علاقه، شباهت بیشتری به یکدیگر دارند، تقسیم­بندی می­کند. یکی از روش­های موجود در این زمینه الگوریتم k- means می­باشد، علی­رغم وابستگی این الگوریتم به شرایط اولیه و همگرایی به نقاط بهینه محلی، تعداد n داده را به k خوشه با سرعت بالا، دسته­بندی می­نماید. از آنجا که در مسئله خوشه­بندی با حجم انبوهی از داده­ها سروکار داریم یکی از روش­های مناسب برای خوشه­بندی بهینه استفاده از الگوریتم­های فراابتکاری است که باعث بهبود عملکرد خوشه­بندی می­شود. در این پایان نامه جهت رفع مشکلات موجود در الگوریتم k-meansاز روش ترکیبی مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب تکاملی بهره گرفته خواهد شد. در این پژوهش ابتدا مساله را با الگوریتم کرم شب تاب حل نمودیم و بعد آن را با الگوریتم تکامل تفاضلی ترکیب کرده و برای اعتبار سنجی، روش پیشنهادی بر روی چندین مجموعه داده استاندارد مشهور پیاده­سازی شد. نتایج شبیه­سازی نشان داد ترکیب این دو الگوریتم نسبت به اجرای منفرد آنها جواب بهینه­تری را حاصل می­کند.
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.