ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز بسته سوالات استخدامی و جزوه دیپلم کلیه گرایش ها دارای مهارت تجهیزات مکانیکی،مونتاژ کاری و تاسیسات