ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز طرح توجیهی و کارآفرینی ذوب مس-بازیافت مس،شامل :مس از سرباره – مس از قراضه – مس از کنسانتره